Klimatiltak

Gávcci kan bistå din virksomhet med å utarbeide en bærekraftig forretningsmodell. Vi benytter ulike verktøy for å analysere hva som vil være aktuelle tiltak for din virksomhet. Interessent- og vesentlighetsanalyse er aktuelt for de fleste.

Det viktigste arbeidet alle virksomheter gjør for at vi skal nå 1,5 eller 2 graders målet er de faktiske tiltakene som iverksettes. For mange er klimaregnskap en god start for å få oversikt over egne utslipp, fastsette mål og starte med konkrete tiltak.
Noen virksomheter kan oppnå stor effekt med forholdsvis enkle tiltak, mens noen virksomheter må gjøre store endringer på sin forretningsmodell og derfor ta store steg. Interessent- og vesentlighetsanalyse vil være aktuell øvelse for de fleste virksomheter og gir retning for hvilke steg som bør gjennomføres.

I denne fasen av arbeidet er det normalt å inkludere ett eller flere av FNs bærekraftsmål i arbeidet og velge ut hvilke av disse som er mest relevante for virksomheten. Anbefalingen er å velge ut noen få bærekraftsmål i starten og rette mye innsats mot disse før man eventuelt velger å inkludere flere mål.

Målene som fastsettes styrer tiltakene som prioriteres og det er derfor viktig at målene er så vitenskapsbaserte som mulig, på fagspråket SBT (Science based targets). Klimamålene som fastsettes skal være realistisk oppnåelig og vi bistår i arbeidet slik at virksomheten kan ha utslippsscenarier i tråd med 1,5 eller 2 graders målet. Vi jobber frem mål og tiltak som svarer til interessentanalysen og klimamålene som ble utarbeidet Parisavtalen.

Det florerer med både forkortelser og faguttrykk på dette stadiet i prosessen og det kan til tider være både frustrerende og forvirrende. Vi vil være en stødig rådgiver for at din virksomhet skal manøvrere seg gjennom dette og bli en del av fremtidens løsning på klimautfordringen.

Ta kontakt for å starte på din stødige klimareise.