Privatøkonomisk rådgivning

Gávcci kan gi deg aktuelle privatøkonomiske råd som er tilpasset din situasjon. Vi finner den beste løsningen for deg i valget av kredittinstitusjoner, strømselskap, forsikringsselskap mfl. Vi har gode tips for hvordan styre økonomien.

Vi kan være med å strukturere din privatøkonomiske situasjon for å gi deg en bedre økonomisk hverdag. Betaler jeg for høy rente for lånene mine, finnes det rimeligere og bedre forsikringer og hvem skal jeg spørre hvis jeg skal få mer igjen av sparepengene mine? Har jeg riktig strømprisavtale eller finnes det bedre løsninger? Hva er smarte valg for din privatøkonomi – det er mange forhold å tenke på og mange smarte valg som kan forbedre din hverdagsøkonomi.

Mange snakker om budsjett, men hvordan gjøre det veldig enkelt? Du trenger slett ikke å være noen ekspert for å få full styring over pengebruken. Vi har enkle og gode tips for hvordan du kan styre månedlig pengebruk.
Skal jeg inngå fastprisavtale med banken eller strømselskapet mitt og bør jeg følge rådene som de gir meg? Vi har enkle og gode tips om hva du bør tenke på i din situasjon.

Gávcci har gjennomført privatøkonomiske kurs med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne og vi er klare for å gjennomføre nye kurs.

Ta kontakt så avklarer vi veien videre.