Strategi og ledelse

Gávcci kan bistå ledergrupper med utviklingsarbeid. Vi er sertifisert bruker av AON sitt Effect verktøy som er utviklet og tilpasset utfordringer som ledergrupper møter eller står i. Vi kan utforme god lederstrategi for din virksomhet.

Er du leder og har ansvaret for en ledergruppe som ikke når sine mål? Da er du ikke alene. Veldig mange ledergrupper får ikke ut potensialet sitt, men vet ikke helt hvor de skal begynne for å løse eller forbedre dette.
Det kan oppstå frustrasjon i lederteamet knyttet til at vi jobber med feil saker, uklart om hvordan vi skal håndtere saker, saksdokumenter er tilgjengelig kun kort tid før møtet, vi har aldri tid til å diskutere strategien, eller så er vi utrygge på hverandres hensikter.

Det kan være en rekke forhold i ledergruppa som ikke fungerer tilfredsstillende. Gjennom bruk av AON sin lederutviklingsmodell har vi tilgang på gode analyser for ledergruppens nåsituasjon og kan være veileder og gi råd om smarte valg på veien videre.

Står du i en krevende situasjon så krever det ofte en god og gjennomtenkt strategi for å løse saken på en god måte. Dessverre har du som regel dårlig tid i slike situasjoner og det haster med å finne en god strategi. Vi kan være den rette diskusjonspartneren i en slik situasjon og gi deg god rådgivning.

Ta gjerne kontakt så finner vi veien videre.