Gávcci ønsker at folk og virksomheter lykkes, det vil gjøre hverdagen bedre for oss alle.

Gávcci sin visjon er "Moder jord – bedre for alle"

Gávcci sin visjon bygger på tankesettet om respekt for alle som har tilhold på moder jord, og når vi sier alle så mener vi akkurat det. Vår felles planet er en begrenset ressurs og vi må tilpasse vårt liv og virke i forhold til planetens tålegrenser. Livet på planeten er et finmasket nettverk som må ivaretas og vi mennesker har et særlig ansvar for å ta vare på naturen og klimaet vi alle er avhengig av. Gávcci vil være med på å gjøre verden til et bedre sted å leve for alle som har tilhold på moder jord. Derfor er visjonen; Moder jord - bedre for alle!

Les mer om oss
Snødekt fjell

Gávcci sin visjon bygger på tankesettet om respekt for alle som har tilhold på moder jord, og når vi sier alle så mener vi akkurat det. Vår felles planet er en begrenset ressurs og vi må tilpasse vårt liv og virke i forhold til planetens tålegrenser. Livet på planeten er et finmasket nettverk som må ivaretas og vi mennesker har et særlig ansvar for å ta vare på naturen og klimaet vi alle er avhengig av. Gávcci vil være med på å gjøre verden til et bedre sted å leve for alle som har tilhold på moder jord. Derfor er visjonen; Moder jord - bedre for alle!

Les mer om oss
Kontakt meg