Gávcci ønsker at folk, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor lykkes – det vil gjøre hverdagen bedre for oss alle. Gávcci jobber for at vi lykkes på en sosialt inkluderende og økonomisk bærekraftig måte som gagner klimaet. Vi har bare en planet så sosialt og inkluderende betyr at vi må få til sunn vekst for alle uavhengig av tilholdssted på kloden.

 

Hva betyr gávcci og hva symboliserer det

Gávcci er et samisk ord og på norsk betyr det tallet åtte. Samene definerer året inn i 8 årstider og for hver årstid kan vi høste av ulike og unike ressurser på en bærekraftig og evigvarende måte. Tallet åtte symboliserer også det uendelige hvilket skal være styrende for vår aktivitet og vår rådgivning.
Logoen vår symboliserer det naturlige, ekte og evigvarende på sin egen unike måte. Ta en ny klikk på logoen så vil du trolig se det litt klarere.

VÅRE TJENESTER

Gávcci bistår med rådgivning innenfor tjenesteområdene bærekraft, økonomi og forretningsutvikling. I mange tilfeller vil disse tjenestetypene være sammenfallende og ha identisk mål og mening. Tjenestetypene leveres til privatpersoner, bedrifter, offentlig sektor og i noen tilfeller frivillige organisasjoner.
«Tilstrekkelig mer lønnsom, ressursproduktiv og inkluderende år for år». Det er definisjonen på bærekraft på Grønn Vekst programmet ved Handelshøyskolen BI. Det vil være styrende for Gávcci sin rådgivning.

Hvem står bak gávcci 

En naturlig ekte Per Olaf Persen med enkle og gode verdier. Har jobberfaring fra varehandel og finansbransjen som lykkelig kjøpmann i Rema 1000 og banksjef i mange år. For tiden oppdaterer jeg kunnskapen ved Handelshøyskolen BI med fagene grønn vekst, digitalisering, innovasjon og forretningsutvikling som inngår i master of management programmet til BI. 

Har vokst opp i et godt samisk bygdemiljø hvor tradisjonskunnskap er bygget, utviklet og videreført over mange generasjoner. Vi som vokser opp på bygda lærer tidlig å ta ansvar og når vi får tillit tar vi godt vare på den og sørger for at du forstår at tillit skal være gjensidig. En jordnær oppvekst danner sammen med solide jobberfaringer og tidsriktig påfyll av kompetanse en solid plattform for å styre både kunder og Gávcci i riktig retning.

SAMARBEIDSPARTNERE

Gávcci har tilknyttet seg viktige samarbeidspartnere for å kunne levere kvalitet innenfor hele tjenestespekteret. Det vil være aktuelt å inngå samarbeid med flere partnere og dersom du er aktuell samarbeidspartner så må du ikke nøle med å ta kontakt, enten via e-post eller telefon.

Hvis du er på utkikk etter en ny jobb og er nysgjerrig på jobbmulighetene i Gávcci så vil behovet for medarbeidere vurderes fortløpende. Kompetanse om bærekraft, klima og forståelse av nye forretningsmodeller vil være viktigere enn hvor i landet du bor. Dersom du kan identifisere deg med Gávcci sine verdier og tankesett så er du velkommen til å ta kontakt, gjerne via e-post.