Rådgivning om bærekraft, økonomi og forretningsutvikling

Gávcci bistår i hovedsak innenfor tjenesteområdene bærekraft, økonomi og forretningsutvikling. I mange tilfeller vil disse tjenestetypene være sammenfallende og ha identisk mål og mening. Vi gir kvalifisert rådgivning slik at din virksomhet er i bedre stand til å møte morgendagens utfordringer, være en del av løsningen for et bedre klima og samtidig være økonomisk bærekraftig. Veien til å bli en mer bærekraftig virksomhet går gjerne via mer kunnskap om egne utslipp, gode rapporteringsrutiner og nye kvalifiserte målsetninger. Vi bistår deg på reisen din.

Gávcci kan bistå med å lage bærekraftsrapport for din virksomhet. Vi følger ESG protokollen og benytter anerkjente metoder for at din virksomhet skal kunne legge frem en transparent rapport om virksomheten sitt fotavtrykk på klimaet.

Les mer

Vi kan bistå din virksomhet/organisasjon med å få oversikt over eget fotavtrykk på klimaet. Vi har god kunnskap om hva som skal rapporteres og tilgjengelige verktøy for å lage klimaregnskap for din virksomhet, nesten uansett størrelse.

Les mer

Gávcci kan bistå din virksomhet med å utarbeide en bærekraftig forretningsmodell. Vi benytter ulike verktøy for å analysere hva som vil være aktuelle tiltak for din virksomhet. Interessent- og vesentlighetsanalyse er aktuelt for de fleste.

Les mer

Gávcci ønsker å levere rådgivning på hvilke ENØK tiltak du kan gjennomføre i egen bolig. Inntil videre er denne tjenesten under planlegging og mer informasjon kommer her.

Les mer

Gávcci ønsker å bidra til å formidle klimabudskapet på en folkelig og forståelig måte. Hva er greia liksom og hvordan henger alt sammen? Naturen, menneskene, din virksomhet, enklere beskrevet som planet, people og profit.

Les mer

Vi kan være en god diskusjonspartner for å vurdere om ditt selskap har en forretningsmodell som er tilpasset løpende og forventede endringer i markedet. Vi vil også utfordre ditt selskap på mulighetene innenfor digitalisering og bærekraft.

Les mer

Gávcci kan være din sparringspartner og rådgiver i arbeidet med å finne gode finansieringsløsninger for selskapet. Med solid kompetanse og bakgrunn fra finansbransjen kan vi bistå deg med å skaffe finansiering tilpasset selskapets behov.

Les mer

Dersom du har en forretningsidé så kan vi bidra med å utvikle din forretningsmodell og lage forretningsplan sammen med deg. Vi gir råd om hvilken selskapstype du bør velge og hva innholdet kan være og avklare øvrige praktiske forhold.

Les mer

Gávcci kan gi deg aktuelle privatøkonomiske råd som er tilpasset din situasjon. Vi finner den beste løsningen for deg i valget av kredittinstitusjoner, strømselskap, forsikringsselskap mfl. Vi har gode tips for hvordan styre økonomien.

Les mer

Gávcci kan bistå ledergrupper med utviklingsarbeid. Vi er sertifisert bruker av AON sitt Effect verktøy som er utviklet og tilpasset utfordringer som ledergrupper møter eller står i. Vi kan utforme god lederstrategi for din virksomhet.

Les mer