Rådgivning om bærekraft, økonomi og forretningsutvikling

Gávcci bistår i hovedsak innenfor tjenesteområdene bærekraft, økonomi og forretningsutvikling. I mange tilfeller vil disse tjenestetypene være sammenfallende og ha identisk mål og mening. Vi gir kvalifisert rådgivning slik at din virksomhet er i bedre stand til å møte morgendagens utfordringer, være en del av løsningen for et bedre klima og samtidig være økonomisk bærekraftig. Veien til å bli en mer bærekraftig virksomhet går gjerne via mer kunnskap om egne utslipp, gode rapporteringsrutiner og nye kvalifiserte målsetninger. Vi bistår deg på reisen din.

Gávcci kan bistå med å forsvare urfolksinteresser i ulike saker. Urfolksrettighetene utfordres ofte i arealinngrepssaker og i forhandlinger med utbyggere, politikere og offentlig forvaltning kan Gávcci bistå.

Les mer

Gávcci kan bistå din virksomhet med å innføre klimavennlige løsninger. For mange virksomheter er det krevende å finne tiltak som er aktuelle å gjennomføre for å bidra til et bedre klima. Gávcci kan være en god rådgiver i prosessen.

Les mer

Gávcci har etterhvert stått på mange scener og hatt klimaforedrag. Det kan være krevende å forstå helheten i klimasaken, hva er det som er problemet, hva er aktuelle løsninger og hvordan kan vi gjøre det i praksis.

Les mer

Gávcci har levert mange ulike rapporter knyttet til klima- og natursaken. Her kan behovene være mange og svært ulike og det må avklares hva som er behovet, hva er problemstillingen og hva er det ønskelig å finne ut av.

Les mer

Vi kan være en god diskusjonspartner for å vurdere om ditt selskap har en forretningsmodell som er tilpasset løpende og forventede endringer i markedet. Vi vil også utfordre ditt selskap på mulighetene innenfor digitalisering og bærekraft.

Les mer

Gávcci kan være din sparringspartner og rådgiver i arbeidet med å finne gode finansieringsløsninger for selskapet. Med solid kompetanse og bakgrunn fra finansbransjen kan vi bistå deg med å skaffe finansiering tilpasset selskapets behov.

Les mer

Dersom du har en forretningsidé så kan vi bidra med å utvikle din forretningsmodell og lage forretningsplan sammen med deg. Vi gir råd om hvilken selskapstype du bør velge og hva innholdet kan være og avklare øvrige praktiske forhold.

Les mer

Gávcci kan gi deg aktuelle privat- eller bedriftsøkonomiske råd som er tilpasset din situasjon. Vi finner den beste løsningen for deg i valget av kredittinstitusjoner, strømselskap, forsikringsselskap mfl.

Les mer

Gávcci kan bistå ledergrupper med utviklingsarbeid. Vi er sertifisert bruker av AON sitt Effect verktøy som er utviklet og tilpasset utfordringer som ledergrupper møter eller står i. Vi kan utforme god lederstrategi for din virksomhet.

Les mer