Forretningsutvikling

Gávcci kan være din sparringspartner og rådgiver i arbeidet med å finne nye utviklingsmuligheter for din virksomhet. Markedet rundt oss er i kontinuerlig endring og det skaper behov for å fornye virksomheten.

Benevnelser eller begrep som grønn vekst, innovasjonsevne, innovasjonskapasitet, digitalisering, kunstig intelligens suser rundt oss i hverdagen og de aller færreste vet hva det egentlig betyr. Mange driver virksomheter som stadig utvikler seg og tar i bruk ny teknologi og derfor klarer å henge med i utviklingen. Årsaken til at virksomheter opphører kan være at de ikke har utviklet seg i takt med nye krav og endringer og eksisterende strategi er utdatert.
Igjen er det mange begrep som forretningsidé-, forretningsstrategi, modell, plan osv. Noen ganger er det greit å ta en fot i bakken og finne ut hvor er vi og hva bør retningen for veien videre være. Da kan Gávcci være en god samtalepartner. Vi diskuterer ofte veien videre for ulike virksomheter. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.