Studier er som skattejakt

Livslang læring anbefales, og det er lønnsomt for arbeidsgiveren å investere i sine ansatte. For de aller fleste ansatte vil påstanden være riktig, mens det trolig i varierende grad vil være riktig for arbeidsgiveren. Noen enkle avtaler og litt mer nysgjerrighet vil trolig gi betydelig mer effekt også for arbeidsgiveren. I noen tilfeller vil din organisasjon kunne leve videre takket være dine nye perspektiver fra studentlivet.

Publisert: 10. november 2023

Skrevet av: Per Olaf Persen

De siste tre årene har undertegnede vært en lykkelig student på Handelshøyskolen BI. Høsten 2020 avsluttet jeg en lang og innholdsrik karriere i finansbransjen og staket ut en ny vei videre. Våren 2023 ble masterprogrammet ved BI fullført og tirsdag 7 november var det endelig graduation og høytidelig markering av mastergraden for svært mange studenter.

Vi ønsker at flere skal tenke mer kritisk og skråsikkerheten trenger å utfordres sa prorektor Bendik M.Samuelsen i sin tale. Videre at du vil kunne ha stor nytte av å utvide økosystemet ditt.

Masterprogrammet på BI bygger på forskningsbasert kunnskap og dyktige forelesere bidrar til å dele kunnskapen. I tillegg hentes det inn gjesteforelesere med ulik bakgrunn for å dele fagrelevant kunnskap.
Handelshøyskolen BI er blant de 1% på verdensbasis som har klart å oppnå trippel akkreditering, hvor hver akkreditering er et bevis på at BI utmerker seg på et nivå i verdensklassen.

For studenten betyr trippel akkreditering enkelt forklart at:

  • vitnemålet ditt fra BI vil ha tyngde i hele verden,
  • utdanning holder høy standard målt mot verdens beste handelshøyskoler
  • foreleserne holder nivået som kreves
  • tilbudet ved siden av det akademiske holder verdensklasse.

Masterprogrammet har inneholdt fordypning i grønn vekst, digitalisering, innovasjon, forretningsmodeller og ledelse. Særlig har den sterke oppmerksomheten om klima- og natursaken bidratt til sterk motivasjon for gjennomføring av studiene. Fremtidens forretningsmodeller må og vil endres betydelig og skal være klima- og naturvennlige. De skal også ivareta grunnleggende menneskerettigheter.

Med min urfolksbakgrunn og oppvekst i et elvesamisk miljø i Tanadalen så er det medfødt at våre aktiviteter skal ta vare på natur som igjen betyr at det er klimavennlig. Aktivitetene som utføres er lært og arvet gjennom mange generasjoner, og min oppgave er å videreføre på beste måte til kommende generasjoner. Dette er verdifull tradisjonskunnskap.

Stadig mer av utøvelsen av dagens aktiviteter baserer seg på forskningsbasert kunnskap og ofte ser vi at tradisjonskunnskap må vike når disse to står mot hverandre, slik som med forvaltningen av Tanaelva. Vi har behov for begge kunnskapene og disse må anerkjennes og respekteres.
Den tredje kunnskapstypen er det du lærer på jobben eller også ulønnet organisasjonsarbeid, realkompetanse. De aller fleste besitter masse realkompetanse, men er da prisgitt at det de lærer i sin organisasjon er oppdatert og riktig for veien videre. Det er slett ikke sikkert at du kan være trygg på at det du lærer i din organisasjon er riktig for veien videre. Kan hende du jobber i den neste Kodiak eller Nokia bedriften..

Mange diskuterer nytteverdien av studiekompetanse og arbeidsgivere kvier seg ofte både for å dekke kostnader og akseptere tidsbruken hos de ansatte. Arbeidsgiver vil kunne få stor nytteverdi i å få tilbake en motivert ansatt med nye perspektiver og forbedret evne til kritisk tenkning. Begge deler er viktig og forbedret evne til refleksjon, evne til å tenke om igjen og stille flere spørsmål kan ha stor verdi for virksomheten. Få bort skråsikkerheten som prorektor på BI sier.

Budskapet til deg som ny voksenstudent er at du må være klar for å utvide økosystemet ditt, hvilket betyr å få nye kontakter med ulik bakgrunn. Det er en stor styrke å bli kjent med nye mennesker, lære mer om andre kulturer og organisasjoner. Det anbefales å by på seg selv, være nysgjerrig og stadig ta kontakt med andre på kurset som du ikke har snakket med tidligere.
Det er nesten som en skattejakt, og du vil finne nye skatter hele tiden.

God skattejakt!